Home » Bez kategorii » rodzaje opakowań spożywczych

rodzaje opakowań spożywczych

Opakowania można podzielić na wiele sposobów w zależności od kryteriów jakie przyjmiemy. Chciałbym zaproponować w tym miejscu podział na te jednorazowe oraz wielorazowe. Możemy następnie posunąć się dalej i jednorazowe podzielić na te, które można poprzez recycling wykorzystać ponownie oraz te które tych właściwości nie mają. Każda hurtownia opakowań ma w swojej ofercie przede wszystkim te które można następnie wykorzystać ponownie. Jest to związane z kosztami jakie zakład produkcyjny dostarczający tu opakowania musiałby ponieś gdyby nie korzystał ze standardów Unii Europejskiej dotyczącej ochrony środowiska. Niestety aby opakowanie składające się z plastiku, mogło być ponownie użyte musi być odpowiednio  posegregowane, co niestety w naszym kraju nie jest już standardem. Wystarczy zobaczyć taony śmieci walających się w naszych lasach by przerażenie ogarnęło człowieka. Przykładowy plastikowy kubeczek aby ulec całkowitej biodegradacji potrzebuje kilkudziesięciu lat, a i tak może jeżeli, zostanie zakryty innymi śmieciami, do tego nie dojść. Zdecydowanie lepiej jest z opakowaniami papierowymi, które w zasadzie po roku dwóch latach potrafią się rozpuścić, a poza tym świadomość społeczna co do zbierania makulatury jest dużo większa.

Comments are closed.